Valpar väntas i mitten av februari mellan Saga och Tosse.